Motion kan opnås på mange måder

Motion kan opnås på mange måder

Der findes et væld af måder, hvorpå du kan opnå givtig kropslig udfoldelse. Motion er en sådan måde, og én, hvis eksakte konturer kan være alt andet end nemt at skildre. For hvad konstituerer egentlig motion, kunne man spørge? Er det den blotte og bare måde hvorpå man er i stand til at anvende sin førlighed, så kroppen holdes sund ? Eller har det nærmere at gøre med fremskridt i den måde kroppen forvaltes på? Og fremskridtet kunne således bestå i at holde noget stagen. Kroppens og i videre udstrækning sindets forfald. Man kunne indledningsvist hævde noget i retning af dette: dersom en eller anden form for synlig forøgelse i præstation ønskes tilvejebragt, bevæger vi os nærmere mod, hvad motion er.

Hvordan præstation kan karakteriseres

Det er ikke videre relevant at tænke over de forskellige bagvedliggende motiver, der ellers kan være knyttet til motion som præstation. Et besøg i fitness centeret er måske blot tidsfordriv sammen med vennerne, et ønske om social anseelse, eller blot og bar vane. Forskellige former for sportslig aktivitet kan også siges at være præstationsfremmende.

Dét at kunne gøre noget sammen med andre, som man ikke ville kunne foretage alene, såsom en fodboldkamp, er en præstation. Faktisk er det muligvis hér, at det væsentligste aspekt ved at præstere kommer til syne. Ved den fælles mellemmenneskelige aktivitet kommer du tættere på dig selv, gennem andre. Dermed ikke sagt, at de mere individuelle motionsformer mangler et element af fælles præstation. Løbeskoene, huen, handskerne, pulsmåleren og andre remedier til din joggingtur, er fremstillet af andre, som du er afhængig af.

Motion i soveværelset

Hvis vi holder os til emnet om præstation kan det følgende falde én ind. Du snakker ikke blot med andre interesserede om din motion, du kan også kun præstere i kraft af, at der er andre end dig tilstede til at tage bestik af din præstation. Hvordan kan de det? Det, der med et folkeligt ord, kaldes lagengymnastik, kan give én et prej. Selve udtrykket ’at gå i seng med’, afspejler et element af motion, selvom det nok er de færreste, der har taget udtrykket bogstaveligt. En god seng, gode væsker eller voksent legetøj til denne udmattende dåd, er alle på sæt og vis medvirkende til at fremkalde en god præstation. Dette er sjældent nok, men bestemt en måde at opnå motion på.